Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Paketi'ne ilişkin konuştu. Şimşek, "Önceliğimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek." dedi.

Kamuda tasarruf adımları

Bakan Şimşek şunları söyledi:

Birinci özellik; kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Son olarak da tedbirler, bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacak. Merkezi ve mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

Şimşek'in mali disiplin vurgusu

Mali disiplinin öneminden bahseden Şimşek, şöyle devam etti:

Kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek mekanizması olarak görüyoruz. Burada doğal afetlere kaynak ayırmak, sadece bugün yaralarını sarmaya çalıştığımız için değil, gelecekte olabilecek doğal felaketler için de sürekli mali alanımızın olması lazım.

Yeşil dönüşüme ve dijital dönüşüme kaynak aktarmalıyız. Bu da çok önemli bir alan. Düşük risk primi üzerinden ülkemizin uluslararası finans piyasalarından uzun vadeli ve makul maliyetlerle borçlanmasının önünü açmak için mali disiplin önemlidir.

Bütçe açığını azalttığımız ölçüde nesiller arası adaleti de sağlıyoruz. Çünkü borçlanma demek, gelecek nesillerin yükümlülük altına girmesi demek.

Başkan Balaban'dan emlak vergisi hatırlatması Başkan Balaban'dan emlak vergisi hatırlatması

Yatırımlar öncelikli alanlara yönlendirilecek: Yapısal reformlar hızlandırılacak

Bakan Şimşek, mali disiplini sağlayarak ekonomik dengeleri ve temelleri sağlamlaştırmak istediklerinin altını çizdi.

Söz konusu programın güçlendirilmesinden bahseden Şimşek, kamuda harcama kontrolü ve tasarrufları artıracaklarını, yatırımları öncelikli alanlara yönlendireceklerini ve yapısal reformları hızlandıracaklarını belirtti.

Editör: Manisa Flash Haber